"Temograafiline aruanne tõi välja maja soojapidavuse nõrgad kohad. Tänu sellele on nüüd dokumentaalne näide, millega peab ühistu rahvas võitlema hakkama, et tuba soe oleks ning raha küttele vähem kuluks."

Toivo R., KÜ Vee 1, juhatuse liige

"Teie pakutav teenus on olnud väga heal tasemel: väga meeldiv suhtlus, kiire pakkumine ja lisainfo võimaldamine, lisaks infokirja võimalus."

Triinu T.

Järgne meile:

Facebook Page Twitter
Kuidas valida audiitorit? PDF Trüki E-mail
Kirjutanud Anneli Sihvart   
Teisip, 06.Dets.2011 02:00

Kuigi audiitorite tase on võrreldes aastatega 2003-2007 tõusnud, on 20% audititest siiski ka praegu väga halva kvaliteediga.

Kui Tallinna Tehnikaülikool vaatas üle 2003.-2007. aasta energiaauditid, siis vaid alla 10% neist olid heal tasemel, kusjuures isegi parimad vaadeldud perioodil tehtud auditid ei saaks tänase päeva kontekstis viiepallisüsteemis hindeks üle 2.

Viimase, 2008.-2011. aastal tehtud energiaaudite uuringu põhjal olid heal tasemel juba 60% tehtud töödest.

Audite uuringu tulemused

 

Korralikul energiaaudiitoril peavad olema laialdased teadmised mitte ainult hoonete soojusvarustuse kohta, vaid ka materjalide, konstruktsioonide, elektrivarustuse, automaatika jms tehnikaalastes valdkondades.

Paljud ettevõtted tegid tollal aga nn copy-paste energiaauditeid, sageli ei suutnud audiitor koostada hoonete küttebilanssi. Ei mõistetud, et hoonet soojustades ei pruugi saavutada säästu, kui küttesüsteem on rekonstrueerimata. Samuti ei pööratud absoluutselt mingisugust tähelepanu ventilatsiooni rekonstrueerimislahendustele.

Probleem oli ka auditite läbiviimine selleks mittesobival soojal ajal.

Hulga hoonete puhul valiti säästupaketid välja, kuid töid ei alustatud, või valiti pakettidest üksikuid säästumeetmeid. See on täiesti vale lähenemine, kuna kokkuhoid ning sisekliima tulemused saavutatakse vaid kompleksse paketi abil.

20% audititest on siiski ka praegu väga halval tasemel. Paljude mittekvaliteetsete auditite autoritel puudub aga energiaaudiitori kutse. Energiaauditi tellijate (korteriühistud, hoonete omanikud jne) seas tuleks läbi viia vastav teavitustöö.

Üldiste parendussoovituste või puudustena võib välja tuua alljärgnevad probleemteemasid:

 • Tellija kontaktandmete ebatäpsused.
 • Mõningal määral probleemid, et kohapealsed ülevaatused teostatud liiga soojal perioodil.
 • Kasutatud mittevastavat vormi tulemuste esitamisel (2003-2007 kasutusel olnud tava – tühjad tabelid jne.). Peamiselt küll aastal 2008 tehtud auditites.
 • Mõõteseadmete osas on auditis kirjas ka need, milliste mõõtmistulemusi ei ole esitatud.
 • Köetava pinna määramine.
 • Soovitus välja tuua tarbimisi kajastavates tabelites ka keskmised tarbimisandmed.
 • Esines vigasid kraadpäevadega korrigeerimisel.
 • Soojusbilansi ja/või energiabilansi koostamine on üldiselt heal tasemel.
 • Teatud koolitustel väljapakutud keerukam keldri sisetemperatuuriarvutus tuleks asendada reaalse temperatuuri mõõtmisega külmal perioodil.
 • Suur üldine puudus on ventilatsiooni mittepiisav käsitlemine auditites. Sisekliima osas tuleks teha auditi tellijatele selgitustööd, kuna elanike arusaamad normide kohasest sisekliimast on väga erinevad. Säästupakettides puudub ventilatsiooniosa paljudes auditites.
 • Tasakaalutemperatuuriarvutuste puudumine.
 • Vabasoojuste utilisatsioonitegurite puhul ebareaalsete väärtuste kasutamine. Käesolevas töös on toodud lisasoovitusi probleemi lahendamiseks.
 • Säästupakettide puudumine.
 • Mõõtmiste puudumine või tulemuste mitteesitamine.
 • Logeritega mõõtmiste puudumine väga suures ulatuses.
 • Copy-paste auditite esinemine (oluliselt vähem, kui aastatel 2003-2007).
 • Ettevõtte piires auditite taseme väga tugev kõikumine.
 • Käesolevas töös pakutakse välja põhimõte, kus alaküttes olevate hoonete säästuarvutus tuleks viia normikohase sisetemperatuuri tasemele.


Jaga teistega:
Digg! Reddit! Del.icio.us! Mixx! Google! Live! Facebook! Technorati! Squidoo! Twitter!
 
 


Artiklid e-kirjaga!

* Uuringute tulemused
* Mis on renoveerimisel oluline?
* Korteriühistu energiasääst

hoiame Sinu andmed 100% kaitstud

LoginMeil on lehel 58 külalist online