"Suur tänu kiire ja korraliku töö eest!"

Laila P., projektipõhine energiamärgis

„Termograafia analüüs andis meile informatsiooni külmaleketest ja vastavatest kohtadest ehitises, mis vajavad parandamist/parendamist/lisatöötlust, et saavutada hea soojapidavusega lõpptulemus. Silmaga vaatlus seda informatsiooni ei anna. Täname Teid koostöö eest!“

Urmas M., ehitusfirma juhataja

Järgne meile:

Facebook Page Twitter
Kuidas arvutatakse energiamärgisele energiaerikasutuse klass? PDF Trüki E-mail
Kirjutanud Viljar Puusepp   
Kolmap, 16.Sept.2009 17:17

Energiamärgise kõige olulisem näitaja on kaalutud energiaerikasutuse väärtus ning selle koht värvilisel skaalal ehk klass. Energiaerikasutus peegeldab terve hoone energiatarbimise kulu ning mõõdetakse keskmise aastase energiakuluga kilovatt tundides ühe m2 kohta. Kuidas aga see näitaja leitakse? Järgnevalt ma selgitan ühe kaugküttel elamu näite varal arvutuskäiku.

Lähteandmed

Aadress: Tallinn
Kirjeldus: Kasutuses olev korterelamu, 40 korterit
Soojavarustus: kaugküttel elamu
Soojusallikas: vesi
Ventilatsioon: puudub mehhaanise ventilatsiooni süsteem
Köetav pind (m2): 2 400
1. Aastane soojuse kulu soojusarvestite alusel:
Aasta Kulu (MWh/a)
2005 396
2006 384
2007 381
2. Kütte osa soojuse kulust (kuna täpselt ei ole kütte ja sooja tarbevee valmistamise suhe teada, siis hinnati see koos hoone haldajaga suhtele 70%-30%)
Aasta Protsent Kulu (MWh/a)
2005 70% 277,2
2006 70% 268,8
2007 70% 266,7
3. Sooja vee tarbimise osa soojuse kulust
Aasta Protsent Kulu (MWh/a)
2005 30% 118,8
2006 30% 115,2
2007 30% 114,3
4. Aastane elektri kulu elektriarvesti näitude alusel
Aasta Kulu (MWh/a)
2005 65
2006 68
2007 70

 

Lisaks eelnevatele andmetele on vajalik arvesse võtta ka, kui külmad või soojad olid need aastad võrreldes keskmise ehk normaalaastaga. Selleks kasutatakse kraadpäevade mõistet, mille kohta leiab infot Kredex-i koduleheküljelt.

 

5. Kraadpäevade arv Tallinna kohta tasakaalutemperatuuril 17C
Aasta Kraadpäevi
2005 3977
2006 3800
2007 3761
Normaalaasta 4220

Arvutused

1. Normaalaastale taandatud mõõdetud soojuse kulu küttele
Aasta Kulu (MWh/a) Arvutus
2005 294,14 277,2*4220/3977
2006 298,51 268,8*4220/3800
2007 299,25 266,7*4220/3761
2. Kolme aasta keskmine hoone aastane normaalaastale taandatud
soojuse kulu küttele, kulu sooja tarbevee soojendamiseks ja elektri kulu
Kulu (MWh/a) Arvutus
Küte 297,3 (294,14+298,51+299,25)/3
Soe tarbevesi 116,1 (118,8+115,2+114,3)/3
Elekter 67,67 (65+68+70)/3
3. Kaalumisteguriga läbi korrutatud soojuse kulu
Kulu (MWh/a) Kaalumistegur Kulu kaalumisteguriga
korrutatult (MWh/a)
Küte 297,3 0,9 267,57
Soe tarbevesi 116,1 0,9 104,49
Elekter 67,67 2
135,34
4. Kolme aasta keskmine hoone aastane energiakasutus
Kulu (MWh/a) Arvutus
507,4
267,57+104,49+135,34
5. Hoone aastane kaalutud energiaerikasutus (kWh/m2a)
Kulu (kWh/m2a) Arvutus
211
507,4*1000/2400
6. Kaalumistegurita arvutatud hoone aastane energiaerikasutus
Kulu (kWh/m2a) Arvutus
200 (297,3+116,1+67,67)*1000/2400

 

Vastavalt kaalutud energiaerikasutusele 211 kWh/m2a, kuulub see hoone klassi EJaga teistega:
Digg! Reddit! Del.icio.us! Mixx! Google! Live! Facebook! Technorati! Squidoo! Twitter!
 
 


Artiklid e-kirjaga!

* Uuringute tulemused
* Mis on renoveerimisel oluline?
* Korteriühistu energiasääst

hoiame Sinu andmed 100% kaitstud

LoginMeil on lehel 513 külalist online